Afrikaans CAPS sonder tref-en-trap

Die alles-in-een kurrikulum gebaseerde pakket vir Huistaal Afrikaans vir gr. 4 to gr. 7 onderwysers: gebruikersvriendelik, kindgerig en deursigtig

Wat bied Afrikaans sonder tref-en-trap?

Met die eise wat aan onderwysers gestel word, is daar nie tyd om regtig ‘n program uit te werk van wat jy wil aanbied nie. Veral in Afrikaans, kan mens maklik hard werk sonder om veel uit te rig of sukses te behaal. Die geheim van suksesvolle Afrikaanse onderrig is beplanning, sistematiese afhandeling en inoefening van alle inhoud en deursigtige assessering. Hierdie pakkette bied dit op ‘n skinkbord aan vir die onderwyser. Dit sluit die volgende in:

 • Dokumente vir die vaklêer
 • Lesplanne vir die hele jaar
 • Onderwysershandleiding met alles wat die onderwyser (selfs die onderwyser wat vir die eerste jaar skool gee of vir die eerste keer Afrikaans aanbied) in die klas gaan doen. Stap vir stap, sodat hy/sy presies weet wat gedoen moet word, hoe dit gedoen moet word en wanneer dit gedoen moet word
 • Onderrig volgens die ure en weke soos deur die Departement voorgeskryf
 • Assesseringstake soos deur die Departement voorgeskryf
 • Progressiewe, deursigtige assessering asook onderrig van inhoud wat uitloop op assessering
 • ‘n leerderboek met taal konvensies en formaat van transaksionele skryfwerk en kreatiewe skryfwerk
 • Hulpmiddels, sluit prente, woordkaarte en enige relevante hulpmiddels wat in die klas gebruik gaan word – ook in weke uiteengesit
 • Assessering op excel – volgens die onderwerpe wat geassesseer moet word – die formules is klaar geskryf

Die pakket word aangebied as ‘n CD met ‘n onderwysershandleiding (memorandumboek) wat in kleur gedruk is. Die onderwysershandleiding bevat al die werk wat gedoen word in die klas.

Watter voordeel bied hierdie pakkette bo ander boeke of pakkette?

 • ‘n Skool hoef nie leesreekse aan te koop nie – leesstukke wat op die vlak van die kind is en by sy leefwêreld aanklank vind, is ingewerk
 • Die CD kan elke jaar gebruik word
 • Omdat die werk vir die hele jaar klaar uitgewerk is, kan die pas volgehou word wanneer personeel wissel of aflospersoneel moet oorvat by die Afrikaanse onderwyser
 • Die assessering is deursigtig – die kind (ons primêre verantwoordelikheid) en die ouer, weet presies op watter vlak sy kind is, voordat rapporte uitgegee word
 • Die pakkette is koste-effektief en gebruikersvriendelik

‘n Skool hoef dus nie ten duurste handboeke aan te koop nie, aangesien al die lesse volledig uitgewerk is volgens die CAPS vereistes